AdWords zhody

AdWords zhody

Jednou z najčastejších chýb nastavení AdWords inzerentov je nedostatok informácií o používaní a správnom zadávaní kľúčových slov. Na začiatku je preto získanie vhodného výberu slov pre spustenie reklám trochu zdĺhavejšie. O to príjemnejšie je však následné zistenie, čo všetko nám to prinesie, aké sú pre nás vhodné kľúčové slová a ako fungujú.

Tu sa núka otázka: Koľko peňazí mám minúť za deň? Pozrime sa na to bližšie.

Vysvetlime si, čo sú zhody kľúčových slov.

Zhody kľúčových slov sú slová, ktoré používate pre základné kľúčové slová vašej internetovej stránky. Tieto sa používajú ako rozšírenia základných kľúčových slov,. Môžete nimi  kontrolovať, ktoré vyhľadávania zobrazujú a spúšťajú vaše reklamy.

V službe AdWords existujú 4 typy zhody kľúčových slov. Sú to:
- voľná zhoda,
- modifikovaná voľná zhoda,
- frázová zhoda,
- presná zhoda.

Každý typ zhody má vlastné výhody aj nevýhody a je vhodné porozumieť, kedy a za akých okolností máte ktorú zhodu použiť. Pamätajte na to, že využívaním a kombináciou všetkých možností dosiahnete najlepšie výsledky.

Voľná zhoda

Je typ zhody kľúčového slova, ktorá umožňuje osloviť najširšie publikum. Keď sa nad tým trochu zamyslíte, tak toto nie je veľmi príjemné zistenie. V AdWords reklamách takéto slová nijako neoznačujeme, ponechávame ich bez úvodzoviek a bez zátvoriek.

Aby ste to chápali správne. Vaša cieľová skupina nie sú všetci ľudia žijúci na Slovensku či celej planéte a voľná zhoda je typ slovných spojení, ktorá osloví široké spektrum ľudí hľadajúcich podobný výraz tomu vášmu, zadanému v akomkoľvek poradí. Môžete získať stovky aj tisíce nepotrebných preklikov.

Napríklad pre voľnú zhodu použijeme výraz "dámske klobúky". Vyhľadávač začne zobrazovať všetky slovné spojenia, v ktorých sa nachádzajú: "pánske klobúky", "šatky pre ženy" alebo "dievčenské šaty".
Použitím širokého dosahu slov voľnej zhody dosiahneme výrazné zvýšenie počtu kliknutí, ktoré sa zobrazia vo vašich reklamách.

Pravdepodobne už začínate rozumieť, že veľa z týchto kliknutí bude pre vás bezvýznamných. Ak ostanete pri používaní týchto kľúčových slov, mali by ste pravidelne kontrolovať prehľad vyhľadávaných výrazov, aby ste sa uistili, že nevynakladáte peniaze na návštevnosť bezvýznamných kľúčových slov, ktoré sú bez konverzie.

Modifikovaná voľná zhoda

Modifikované kľúčové slová voľnej zhody fungujú pridaním znaku "+" ku konkrétnemu slovu voľnej zhody, ktoré chcete použiť. Pri takomto označení slov Google pre zobrazovanie chápe, že chcete, aby sa vaša reklama zobrazila iba vtedy, keď sa konkrétne slovo zobrazí vo vyhľadávacom dopyte. Slová môžu byť zadané v akomkoľvek poradí, ale slovo z kľúčových slov sa v nich musí nachádzať.

Ak sa vrátime k predošlému príkladu, pri použití kľúčových slov "+dámske čiapky" modifikovanej voľnej zhody môže Google zobraziť reklamu pri zadaní výrazu "klobúky pre ženy" alebo "dámske oblečenie", ale reklama sa nezobrazí, keď používateľ hľadá "pánske klobúky".

Typ modifikovanej voľnej zhody ponúka veľkú škálu kľúčových slov voľnej zhody. Umožňuje presnejšie používať konkrétne dopyty, ktoré aktivujú reklamu.

Frázová zhoda

Frázová zhoda je typ zhody, ktorý má vyváženú kontrolu a dosah. Reklama sa zobrazí iba vtedy, keď používateľ hľadá presnú kľúčovú frázu v presnom poradí. Môže byť aj s niekoľkými ďalšími slovami na začiatku a na konci dotazu.

Ak používate kľúčové slovo "dámske klobúky" ako frázovú zhodu, reklamy sa môžu zobrazovať používateľom, ktorí hľadajú "červené dámske klobúky", "dámske klobúky na svadbu", ale nezobrazí sa pre "modré klobúky pre ženy" alebo "klobúky pre ženy"

Presná zhoda

Reklama na kľúčové slovo s presnou zhodou sa zobrazí iba vtedy, keď užívateľ v prehliadači ako zadaný výraz použije totožné kľúčové slovo, na ktoré cielite.

Pri nami používanom kľúčovom slove "dámske klobúky" sa vaše reklamy nezobrazia, keď ľudia hľadajú "najlepšie dámske klobúky online" alebo "kde kúpiť dámske klobúky".

V prípade, že chcete pridať kľúčové slovo s presnou zhodou, jednoducho ho zadáte do hranatých zátvoriek ako [dámske klobúky].

Kľúčové slová s presnou zhodou majú podľa tejto štúdie lepšiu konverziu ako kľúčové slová s voľnou alebo frázovou zhodou. Nevýhodou môže byť nižší počet priemerných mesačných vyhľadávaní, ale konverzia je napriek tomu výrazne vyššia.

Mali by ste dbať na strategický význam kľúčových slov a typ zhody.
Prečo na tom záleží? 
Pretože používaný typ zhody môže mať veľký vplyv na vaše reklamy. Slová s voľnou zhodou prinesú väčší objem, ale nebudú také presné, pretože sa objavia aj v prípade výrazov, ktoré nie sú príliš vhodné pre vaše produkty alebo reklamu.

Na druhej strane frázové a presné zhody často poskytnú vysokú konverziu, ale rovnako môžu priniesť výrazne menej zobrazení, čo znamená, že dosah ľudí bude výrazne nižší. V niektorých prípadoch počet ľudí, ktorí hľadajú to, čo predávate, je nízky. Ak príliš obmedzíte slová s presnou zhodou, môže sa stať, že nezískate veľký traffic.

Naopak, ak máte príliš veľa slov s voľnou zhodou, nemusíte získať dostatočne vysoký benefit pre vaše kampane. Najlepším scenárom je vylepšiť vaše slová nájdením takých, ktoré najlepšie pracujú pre váš biznis.

Na záver jeden tip: Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, kombinujte kľúčové slová vo všetkých štyroch variantoch pomocou metódy nazývanej ako kaskádové ponuky.

Tu je postup, ako to funguje: Kaskádové ponuky sú veľmi jednoduchá stratégia, ktorú nepozná veľa inzerentov. Znamená nastavenie najnižších cenových ponúk pre kľúčové slová s voľnou zhodou, najvyššie cenové ponuky pre kľúčové slová s presnou zhodou a niekde uprostred cenové ponuky pre kľúčové slová s frázovou zhodou. 

blog comments powered by Disqus

Povedali o nás

Spokojní klienti sú naša najlepšia referencia
Analytics qualified individual
Adwords qualified individual
IMA