Moz Rank

Čo je Moz Rank

Moz Rank je dôležitý ukazovateľ reprezentujúci popularitu akejkoľvek stránky na internete. Jedná sa o číslo na škále od 0 do 10, ktoré sa používa pri SEO optimalizácii na zistenie dôležitosti stránok. Čím je stránka významnejšia, tým je jej Moz Rank vyšší. Táto škála je logaritmická, čo znamená, že čím je Moz Rank vyšší, tým náročnejšie je ho ešte navýšiť.

Ako je Moz Rank počítaný?

Výpočet Moz Ranku pre každú stránku prebieha na základe odkazov, ktoré na ňu smerujú z ostatných stránok na internete. Čím viac spätných odkazov na stránku smeruje, tým bude jej Moz Rank vyšší. Nie všetky odkazy sú si však rovné. Každá stránka „predáva“ časť svojho Moz Ranku všetkým stránkam, na ktoré odkazuje.

Dôležitosť akéhokoľvek odkazu rastie s Moz Rankom odkazujúcej stránky a klesá s počtom odkazov, ktoré z nej smerujú. Najhodnotnejšie sú teda odkazy zo stránok s vysokým Moz Rankom, ktoré odkazujú iba na malý počet iných stránok.
Výpočet MozRanku

Prečo je Moz Rank lepší ako Page Rank?

Podobným a ešte stále známejším ukazovateľom dôležitosti stránok je Google Page Rank. Ten je používaný Googlom pri rozhodovaní o poradí zobrazených výsledkov vyhľadávania. Google Page Rank bol však naposledy aktualizovaný 6. decembra 2013 a v súčasnosti už jeho hodnota nie je prístupná verejnosti.

Moz Rank je aktualizovaný pravidelne a zdrojom pre jeho výpočet je databáza obsahujúca viac ako 190 miliónov rôznych domén a 1 bilión odkazov. Navyše, kým Google Page Rank je celočíselný, Moz Rank je počítaný s presnosťou na 2 desatinné miesta, vďaka čomu poskytuje presnejšie informácie.

Dôležitosť domény

Moz Rank je počítaný pre každú stránku samostatne. To platí pre všetky podstránky a články nachádzajúce sa na vašej doméne. Dôležitosť domén je popisovaná Moz Rankom na úrovni domén (Domain-Level Moz Rank) alebo autoritou domény (Domain Authority). Kvalitu vašich stránok a domén si môžete overiť pomocou nástroja Open Site Explorer.

Povedali o nás

Spokojní klienti sú naša najlepšia referencia
Analytics qualified individual
Adwords qualified individual
IMA