spoločnosti Wisdom Technologies s.r.o. vydané na základe §273 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Wisdom Technologies s.r.o., IČO: 47 914 556, so sídlom: Liesek 538, Liesek 027 12  (ďalej len „Prevádzkovateľ”), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.realitnyradar.sk, www.wisdomtech.sk,  (ďalej len „Webová stránka”) a poskytovateľom služieb na tejto Webovej stránke.

Ochrana osobných údajov

Teší nás Váš záujem o naše stránky. Záleží nám na tom, aby ste sa pri ich návšteve cítili príjemne a bezpečne.

Máme radosť z vašej návštevy našich stránok. Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie nie sú považované za osobné a ani nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi. Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, ankety. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: meno, email. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Pokiaľ by i napriek našej snahe o aktuálnosť údajov boli niektoré záznamy nesprávne, radi ich opravíme.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie navštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na admin@wisdomtech.sk. Ďakujeme.

Možnosť odhlásenia

Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich projektoch. Vaša účasť je dobrovoľná. Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. Z odberu emilových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj sami. Stačí kliknúť na priložený odhlasovací odkaz v emaily, prípadne nám spätne napísať, že si už emaily neprajete dostávať a my vás odhlásime.

Záverečné ustanovenia

  1. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto Všeobecné obchodné podmienky ( VOP ) bude celé alebo sčasti prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu.
  2. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
  4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 01. 2015.
Analytics qualified individual
Adwords qualified individual
IMA